Jumat, 02 November 2012

MUSLIMAH SEJATI

4 (EMPAT) MODEL MUSLIMAH SEJATI. 

MUSLIMAH sejati adalah wanita yang menjalankan perannya dalam kehidupan ini sesuai dengan ajaran islam.

Kaum wanita(muslimah) memiliki peran tertentu dalam mengarungi samudra kehidupan ini,dalam mendampingi suami,membina anak,menegakkan syiar islam,atau mengamalkan islam secara keseluruhan.Untuk menjadi muslimah sejati,kaum hawa dewasa ini dapat meneladani model-model muslimah sejati masa lalu.sejarah islam mencatat sejumlah wanita yang dapat menjadi teladan bagi kehidupan muslimah masa kini.mereka adalah profil wanita yang mewarnai sejarah kejayaan islam.
"ada empat wanita mulia yang juga segala penghulu segala wanita didunia;mereka itu ialah ASIAH binti MUZAHIM,istri FIRAUN; MARYAM binti IMRAN,ibunda isa; KHADIJAH binti KHUWALID,istri ROSULULLAH; dan FATIMAH binti MUHAMMAD,.."(HR.Bukhari)

ASIAH binti MUZAHIM adalah simbol teladan bagi wanita beriman yang tetap mempertahankan keimanan kepada ALLAH,meskipun harus hidup bersama suaminya yang tidak beriman kepada ALLAH,ialah FIR'AUN.

MARYAM binti IMRAN adalah simbol wanita dalam ibadahnya dan ketinggian drajat ketakwaannya memelihara kesucian diri dan kehormatannya ketika mengabdikan dirinya kepada ALLAH. Allah swt menegaskan kesucian maryam dengan memilihnya sebagai ibunda Isa a.s.

KHADIJAH binti KHUWAILID adalah simbol istri setia tanpa mengenal lelah mendampingi suaminya menegakkan panji-panji kebenaran islad,berkorban jiwa raga dan segala harta bendanya,serta rela menanggung berbagai resiko dalam menegakkan kalimat ALLAH (risalah islam) yang diamanahkan pada sang suami,MUHAMMAD ROSULULLAH saw.

FATIMAH binti MUHAMMAD adalah simbol berbagai dimensi wanita shalehah,model anak shaleh,model istri shalehah yang setia dan taat dihadapan suaminya,serta ibu bijaksana dihadapan putra putrinya..Wallahu a'alam

Editing by: Admin


Backlink here..

0 komentar:

Posting Komentar