Jumat, 02 November 2012

AKHLAQ ADALAH CERMIN KITA

AKHLAQ  ADALAH CERMIN KITA

Pergaulan yang baik mencerminkan kepribadian kita sebagai muslimah.malah itu juga syaratnya untuk menjadi seorang islam yang di hormati selaras dengan tuntutan agama.
Pergaulan yang baik adalah dengan menggunakan budi bahasa yang lembut,tolong menolong dan bantu membantu serta tidak melakukan perkara-perkara yang menimbulkan sakit hati orang lain dan mendatangkan dosa seperti berbuat khianat,merampok,menipu dan seumpamanya.

ROSULULLAH bersabda:
"bukankah aku telah memberitahu kamu semua tentang orang yang diharamkan masuk ke neraka atau orang yang diharamkan ke atasnya nereka? Mereka ialah orang yang berdampingan rapat dengan orang ramai(baik pergaulannya),hatinya tentang,berlemah lembut serta mudah dibawa berunding".

RIWAYAT AT-TARMIDZI
tabiat manusia sememangnya berhubungan rapat dengan keteguhan iman dan kesabarannya.jika baik akhlak seseorang,maka dia akan selamat sebaliknya.
Baik buruknya seseorang terletak pada sejauh mana pandangan masyarakat umum terhadap dirinya,selain penilaian yang di hitung ALLAH SWT.

edit: Admin


Backlink here..

1 komentar: